Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

Παράπονο

Εσείς που βρήκατε τον άνθρωπο σας ,
εσείς που βρήκατε την ευτυχία πίσω από τα μάτια
εσείς που βρήκατε πως τα λουλούδια σας ανθίζουν και το χειμώνα
εσείς που βρήκατε πως τα λουλούδια σας ανθίζουν και την άνοιξη
εσείς που βρήκατε πως το γέλιο είναι φάρμακο
εσείς που βρήκατε πως το κλάμα είναι φάρμακο
εσείς που βρήκατε τον έρωτα στο λεπτό μιας βραδιας
εσείς που βρήκατε τον έρωτα στο πέρασμα του χρόνου
εσείς που βρήκατε εσάς
εσείς που βρήκατε τον άνθρωπο σας ,

εσείς που χάσατε τον άνθρωπο σας ,
εσείς που χάσατε την ευτυχία πίσω από τα μάτια
εσείς που χάσατε τα λουλούδια σας τα οποία δεν ανθίζουν ποτέ
εσείς που χάσατε το γέλιο , το κλάμα , τα λεπτά και το χρόνο
εσείς που χάσατε εσάς  , που
χάσατε τον άνθρωπο σας ,
χαθείτε

εσείς  που βρήκατε τον άνθρωπο σας ,
εσείς που βρήκατε τον άνθρωπο σας ,
ε σ ε ί ς που βρή κα τε τον άν θρω πο σας
εσείς που βρή-κα-τ τον άνθρωπ-
εσείς π

για εσάς δεν ξέρω

1 σχόλιο: