Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

πρωινό

Σώπασε καλέ μου
εισπνοή - εκπνοή
και πες
κάπα
αλφα
λάμβδα
ηττα
μι
έψιλον
ρο
αλφα

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Άννα Καρίνα

Λίγα λεπτά κοινής σιωπής
κι εκπνέω τον καπνό
απ'το τσιγάρο

λίγα λεπτά βωβής σιωπής
και λέω να φύγω
για Παρίσι